AKTUALNOŚCI

12 lipca 2023 r.

Otwarta sesja inwestycyjna startupów

Otwarta sesja inwestycyjna Impact Startups odbyła się 12 lipca.

Podczas sesji zaprezentowano trzy innowacyjne startupy impactowe, które zostały nagrodzone w ramach konkursu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W sesji wzięli udział inwestorzy z COBIN Angels, ImpactAngels.pl oraz zainteresowani inwestorzy spoza klubu, akredytowani przez organizatora. Inwestorzy uczestniczyli zarówno osobiście w budynku CIC w Warszawie, jak i zdalnie.

Zaprezentowane startupy wzbudziły duże zainteresowanie inwestorów. Wśród startupów znalazł się producent smacznych substytutów mięsa, rozwiązanie zmniejszające zużycie plastiku oraz innowacyjny produkt biodegradowalny.

Otwarta Sesja Inwestycyjna była inicjatywą klubów COBIN Angels i ImpactAngels.pl we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podczas sesji krótkie wprowadzenie wygłosili profesor Bolesław Rok, Przemek Pohrybieniuk oraz Dominik Krawczyk.
Otwarta sesja inwestycyjna Impact Startups, CIC Warszawa