Polityka prywatności

1 DEFINICJE

1.1 Administrator - oznacza spółkę CobinAngels sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373710, NIP: 5272645854, REGON: 142754507.

1.2 Dane osobowe - oznacza informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie jednego lub większej liczby specyficznych czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone przy użyciu plików cookies i innych podobnych technologii.

1.3 Polityka - oznacza niniejszą politykę prywatności.

1.4 GDPR - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5 Serwis - oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora pod adresem www.cobinangels.com oraz inne platformy i systemy, w ramach których Administrator wykorzystuje do kontaktu i przechowywania danych Użytkowników.

1.6 Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Witrynę lub korzystającą z jednej lub wielu naszych usług lub funkcji opisanych w Polityce.

2 PRZETWARZANIE DANYCH

2.1 W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Niniejsza Polityka opisuje szczegółowe zasady i cele przetwarzania Danych Osobowych zbieranych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje zbierane za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii) są przetwarzane przez Administratora:

3.1.1 świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania Użytkownikom treści zgromadzonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ustawy 1 lit. b GDPR);

3.1.2 przesyłania ofert i innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną jest wówczas zgoda Użytkownika wyrażona w formularzu kontaktowym;

3.1.3 w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora (art. 6 ustawy 1 lit. f GDPR), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu ulepszania wykorzystywanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ustawy 1 lit. f GDPR), polegający na ochronie jego praw.

3.2 Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane Osobowe, rejestrowane są w logach systemowych (specjalny program komputerowy służący do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach związanych z systemem informatycznym służącym do świadczenia usług przez Administratora. Informacje zgromadzone w logach przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych i administracyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

4 FORMULARZE KONTAKTOWE

4.1 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie (np. poprzez SMS). Skorzystanie z jednej z podanych metod kontaktu wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać również inne dane ułatwiające kontakt lub obsługę zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie innych danych jest dobrowolne.

4.2 Przetwarzane są dane osobowe:

4.2.1 w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego za pośrednictwem udostępnionego formularza (art. 6 ustawy 1 lit. b GDPR);

4.2.2 w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ustawy 1 lit. f GDPR) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań.

5 MARKETING I NEWSLETTER

5.1 Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celu prowadzenia działań marketingowych, które mogą polegać na wysyłaniu powiadomień o ciekawych ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

5.2 Administrator świadczy usługi newslettera wyłącznie na rzecz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera i podały w tym celu swój adres e-mail.

5.3 Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia tej usługi. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

5.4 Dane osobowe są przetwarzane wtedy:

5.4.1 w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy (art. 6 ustawy 1 lit. b GDPR);

5.4.2 w celach marketingowych, w przypadku przesyłania do Użytkownika również treści marketingowych w ramach newslettera - podstawą prawną przetwarzania, w tym stosowania profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ustawy 1 lit. f GDPR) w związku z wyrażoną przez osobę zgodą na otrzymywanie newsletterów;

5.4.3. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ustawy 1 lit. f GDPR), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie;

5.4.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ustawy 1 lit. f GDPR), polegający na ochronie jego praw.

5.5 Dane przetwarzane na podstawie zgody, tj. dane wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

6 PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

6.1 Cookies to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje, które ułatwiają korzystanie z Serwisu, np. poprzez zapamiętywanie wizyt Użytkownika w Serwisie i wykonywanie przez niego czynności.  

6.2 Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne lub statystyczne wykorzystują pliki cookies poprzez zapisywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już zapisanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Zapisane parametry mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył.

6.3 Administrator wykorzystuje pliki cookies do zapisywania danych o ruchach Użytkownika w Serwisie, w tym danych wprowadzonych przez Użytkownika.

6.4 Administrator przechowuje i wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji Serwisu oraz personalizacji podejmowanych działań (np. marketingowych). Pliki cookies pozwalają również Administratorowi na tworzenie interakcji z portalami społecznościowymi oraz tworzenie statystyk Strony i statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

7 ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

7.1 Wykorzystanie plików cookies w celu gromadzenia za ich pośrednictwem danych, w tym dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga zgody Użytkownika.

7.2 Zgoda, o której mowa w punkcie powyżej może być w każdej chwili cofnięta.

7.3 Zgoda, o której mowa w pkt 7.1 powyżej nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których użycie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlania treści).

7.4 Użytkownik ma prawo do decydowania o dostępie plików cookies do swojego komputera poprzez ich wybór w oknie przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8 GOOGLE ANALYTICS

8.1 Pliki cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez firmę Google do analizy korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika i nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje na temat zakresu i zasad zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

9 GOOGLE ADWORDS

9.1 Google AdWords to narzędzie, które pozwala mierzyć skuteczność kampanii marketingowych prowadzonych przez Administratora, umożliwiając analizę danych takich jak słowa kluczowe czy liczba unikalnych Użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala również na wyświetlanie naszych komunikatów Użytkownikom, którzy w przeszłości odwiedzili Stronę. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

10 HOTJAR

10.1 HotJar to narzędzie, które umożliwia Administratorowi przeprowadzanie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety lub badania satysfakcji, a także poprzez anonimowe zbieranie informacji o kliknięciach w poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie to nie identyfikuje Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu wyłączenia monitorowania Użytkowników dostępne są pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

11 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi, do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, w których podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

11.2 Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

12 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

12.1 Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

12.2 Jeżeli Użytkownik znajdzie się w szczególnej sytuacji, która spowoduje, że dalsze przetwarzanie danych przez Administratora Danych Osobowych będzie stanowiło zagrożenie dla jego prywatności, ma on prawo powiadomić o tym fakcie Administratora i zażądać od niego zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

12.3 Użytkownik ma również prawo do żądania od Administratora przesłania danych Użytkownika innemu podmiotowi w postaci, w której odbiorca będzie mógł je swobodnie przetwarzać. Jednocześnie Administrator informuje, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które Administrator uzyskał od Użytkownika.

12.4 Wszelkie sprawy związane z prawami Użytkownika należy kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adresem kontakt@cobinangels.com.

12.5 Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

13 ODBIORNIKÓW DANYCH

13.1 W związku ze świadczeniem usług Dane Osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom (w związku ze świadczeniem usług) lub agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz innym partnerom biznesowym.

14 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM

14.1 Administrator nie przekazuje Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

15 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

15.1 Administrator zapewnia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a przede wszystkim, że dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

15.2 Administrator dba o to, aby wszelkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione, w tym pracowników i współpracowników.

15.3 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe w imieniu Administratora.

16 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

16.1 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 18 listopada 2020 roku.

1 DEFINICJE

1.1 Administrator - oznacza spółkę CobinAngels sp. z o.o. , z siedzibą przy
ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373710,
NIP: 5272645854, REGON: 142754507.

1.2 Dane osobowe - oznaczają informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3 Polityka - oznacza niniejszą politykę prywatności.

1.4 RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5 Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.cobinangels.com oraz inne platformy i systemy w ramach, które wykorzystuje Administrator do kontaktu i przechowywania danych Użytkownika

1.6 Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę internetową lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2 PRZETWARZANIE DANYCH

2.1 W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie internetowej. Niniejsza Polityka opisuje szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika.

3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1 świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie internetowej - podstawą prawną przetwarzania jest wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 list. b RODO);

3.1.2 wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną jest wówczas zgoda Użytkownika wyrażona pod formularzem kontaktowym;

3.1.3 w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analizy aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3.2 Aktywność Użytkownika na Stronie internetowej, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

4 FORMULARZE KONTAKTOWE

4.1 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, lub telefonicznie (np. poprzez SMS-a). Skorzystanie z jednego z podanych sposobów kontaktu wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4.2 Dane osobowe są przetwarzane:

4.2.1 w celu identyfikacji nadawcy oraz o obsłudze jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.2.2 w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań.

5 MARKETING I NEWSLETTER

5.1 Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika w celu realizacji działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

5.2 Administrator świadczy usługi newslettera wyłącznie osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newsletterów i w tym celu podały swój adres e-mail.

5.3 Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usług newslettera a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia tej usługi. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

5.4 Dane osobowe są wówczas przetwarzane:

5.4.1 w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.4.2 w celach marketingowych, w przypadku kierowania do Użytkownika także treści marketingowych w ramach newslettera - podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez osobę zgodną na otrzymywanie newsletterów; oraz 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez osobę zgodą na otrzymywanie newsletterów;

5.4.3 w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analizy aktywności Użytkowników na Stronie internetowej;

5.4.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

5.5 Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6 PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

6.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę internetową. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze Strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie internetowej i dokonywanie przez niego czynności.  

6.2 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne lub statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Odczytanie zapisanych parametrów jest możliwe wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

6.3 Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapisywania danych o ruchach Użytkownika na Stronie internetowej, w tym wprowadzanych przez Użytkownika danych.

6.4 Administrator przechowuje i wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji Strony internetowej oraz personalizacji podejmowanych działań (np. marketingowych). Pliki cookies umożliwiają również Administratorowi tworzenie interakcji z portalami społecznościowymi oraz tworzenie statystyk Strony internetowej oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

7 ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

7.1 Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika.

7.2 Zgoda, o której mowa w punkcie powyżej może być w każdym momencie wycofana.

7.3 Zezwolenie, o którym mowa w punkcie 7.1 powyżej nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlania treści).

7.4 Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8 GOOGLE ANALYTICS

8.1 Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

9 GOOGLE ADWORDS

9.1 Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii marketingowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych Użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych komunikatów Użytkownikom, którzy w przeszłości odwiedziły Stronę internetową. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

10 HOTJAR

10.1 HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników na Stronie internetowej, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca na Stronie internetowej. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

11 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

11.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

12 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

12.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

12.2 Jeśli Użytkownik znalazł się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez Administratora danych zagraża prywatności tego Użytkownika, ma on prawo zawiadomić o tym fakcie Administratora i wezwać go do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

12.3 Użytkownikowi przysługuje również prawo do wezwania Administratora do przesłania danych tego Użytkownika innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Jednocześnie Administrator zawiadamia, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które Administrator uzyskał od Użytkownika.

12.4 Wszystkie sprawy związane z uprawnieniami Użytkownika prosimy kierować do inspektora ochrony danych na adres kontakt@cobinangels.com.

12.5 Niezależnie od powyższych, Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

13 ODBIORCY DANYCH

13.1 W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją usług) lub agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz inni partnerzy biznesowi.

14 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

14.1 Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza EOG.

15 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

15.1 Administrator zapewnia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

15.2 Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby, w tym pracowników i współpracowników.

15.3 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

16 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

16.1 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 18 listopada 2020r.