Wysokie zwroty z inwestycji w startupy przyciągają przedsiębiorców i menedżerów w korporacjach

Rosnące stopy procentowe skutecznie odstraszają inwestorów chcących zarobić na wynajmie mieszkania, a spadki na giełdach powodują, że inwestowanie w akcje jest teraz obarczone dużą niepewnością. Nic więc dziwnego, że inwestorzy szukają nowych obszarów do lokowania swojego kapitału, takich jak młode spółki technologiczne - startupy. W jaki sposób robią to najlepsi, na co zwracają uwagę podczas oraz jak teraz inwestorzy mogą uniknąć błędów pokazuje pierwszy w historii raport "Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2021 r." opublikowany przez największy klub aniołów biznesu w Polsce - COBIN Angels, ze wsparciem partnerów, w tym Szkoły Głównej Handlowej i OVHcloud.

Aniołowie biznesu to osoby prywatne, które inwestują w startupy swój kapitał w zamian za udziały w spółce. Dodatkowo, tego rodzaju inwestorzy angażują się w rozwój spółek poprzez wsparcie doradcze lub pomoc w dotarciu do nowego klienta. Dzięki temu też mają oni bezpośredni wpływ na rozwój swojej inwestycji, a dla startupu są nieocenionym wsparciem na początki drogi rozwijania biznesu. Co więcej, zwroty osiągane z tej formy lokowania kapitału osiągają kilkuset, a nawet kilku tysięcy procent w skali kilku lat.

"Absolutnie wierzę w potencjał startupów, które przy dobrym zarządzaniu mogą przekuć pomysł w wysokodochodowy biznes. Mogą być one doskonałym poligonem do testowania przyszłych masowych trendów konsumenckich. Ze wsparciem finansowym i know-how doświadczonych managerów oraz dużej rynkowo organizacji często udaje się przeskalować powstające w nich koncepcje." - komentuje w raporcie Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost, który aktywnie inwestuje w startupy.

Co istotne, żeby zostać aniołem biznesu nie trzeba być jednym z najbogatszych Polaków, określanych w raporcie jako Super Angels, czyli osoby inwestujące większe kwoty i robiący to od kilku lat. Inwestycje anielskie często rozpoczynają się nawet od 50 tysięcy złotych. Już nawet przy takiej kwocie zwrot z inwestycji po kilku latach może być znaczący - przykłady wyjść z inwestycji, czyli sprzedaży udziałów wskazują nawet 2000 czy 1200 procent zwrotu. Aniołowie biznesu, którzy dokonali tzw. exitów w 2021r. mogą pochwalić się średnią wyjścia z inwestycji na poziomie 3,99 milionów złotych.

Nowy Raport o rynku anielskim w Polsce pokazuje jak kształtuje się ten obszar działalności inwestycyjnej. Dominik Krawczyk, Chief Operations Officer w COBIN Angels powiedział: "Rynek aniołów biznesu jest wciąż młody w Polsce, ale posiada ogromny potencjał wzrostu m.in. ze względu na szybko rozwijający się obszar innowacji, zwiększające się zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskim rynkiem, a przede wszystkim z uwagi na rosnącą liczbę osób zamożnych, które szukają nowych sposobów alokowania i pomnażania swojego kapitału."

Inwestycje w startupy dokonywane przez fundusze Venture Capital funkcjonują na polskim rynku już od dawna, jednak rynek inwestorów prywatnych tzw. aniołów biznesu jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Autorzy raportu szacują, że w Polsce jest aktualnie 680 aniołów biznesu, przy czym dla porównania w krajach Europy Zachodniej jest ich przynajmniej po kilka tysięcy. Wynik badania potwierdza, że rynek inwestycji anielskich w Polsce jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Aż 40% badanych aniołów biznesu inwestuje zaledwie od 3 lat lub krócej, a ponad połowa aniołów biznesu (53%) dokonało od jednej do sześciu inwestycji podczas całej swojej aktywności anioła biznesu. 

Jak wynika z raportu, inwestycje w startupy są na razie domeną mężczyzn (80% badanych), jednak dwudziestoprocentowy udział inwestorek w rynku jest wynikiem wyróżniającym się na tle krajów europejskich - w Hiszpanii, Chorwacji, Łotwie, Słowacji, Irlandii czy Finlandii ten udział jest niższy. 

Aniołowie biznesu w Polsce to głównie osoby w wieku średnim, których największa grupa plasuje się w wieku pomiędzy 35 a 49 lat - ten przedział wiekowy stanowi, aż 70%. Do tej pory najczęściej zostawali nimi przedsiębiorcy (55% badanych) oraz managerowie z korporacji (30%). Raport pokazuje również, że do tych dwóch grup zawodowych dołączają też kolejne np. osoby pracujące w tzw. zawodach wolnych - lekarze, prawnicy czy osoby pracujące w IT. 

Obie te grupy posiadają niezbędną wiedzę, aby wesprzeć rozwój startupów oraz motywacje do wejścia w ten obszar inwestycji na co wskazuje, Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu, anioł biznesu, CEO Billon Group: "Bycie aniołem biznesu jest też jedną ze ścieżek rozwoju dla top managerów i dojrzałych przedsiębiorców. Współpraca ze startupami może być źródłem inspiracji i nowej wiedzy, a dla niektórych pomysłem na dalszą drogę zawodową. W tym kontekście należy stwierdzić, że rozwój rynku business angels jest zjawiskiem bardzo pożądanym zarówno z perspektywy całej gospodarki jak i indywidualnej.".

Raport COBIN Angels "Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2021 r." powstał przy współpracy z partnerami OVHcloud i Polish Angels oraz partnerem merytorycznym Szkołą Główną Handlową. Partnerami medialnymi Raportu są Comparic, Fintek.pl, FX MAG, i ITwiz, a partnerami ekosystemowymi Ashoka, CIC Warsaw, European Business Angels Network, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Startup Hub Poland, Startup Poland, Trend House, VCLeaders, Youth Business Forum i Związek Banków Polskich.

Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej: https://pl.cobinangels.com//raport-o-aniolach-biznesu.

----------------------------------

COBIN Angels to uruchomiony w roku 2015 w Warszawie klub inwestorów indywidualnych (aniołów biznesu), a zarazem największa taka sieć w Polsce. Angażuje się w rozwój firm (startupów) o wysokim potencjale wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem projektów z sektora technologicznego i obszaru innowacji. Inwestorzy COBIN Angels to osoby pełniące funkcje zarządcze: prezesi i właściciele przedsiębiorstw oraz menedżerowie wyższego szczebla w dużych organizacjach, coraz częściej również założyciele scaleupów oraz przedstawiciele wolnych zawodów.

Kontakt dla mediów:

Dominik Krawczyk

d.krawczyk@cobinangels.com

+48 669 714 695