AKTUALNOŚCI

11 października 2022 r.

Trwa rekrutacja na kurs Digital Health-Start me up!

Celem kursu DIGITAL HEALTH - START ME UP jest rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego wprowadzania innowacji w dobie cyfryzacji opieki zdrowotnej.

Jest on dedykowany liderom ochrony zdrowia zainteresowanym rozwiązaniami cyfrowymi, a w szczególności:

  • Innowatorzy poszukujący finansowania swoich pomysłów zarówno z perspektywy Venture Capital, jak i refundacji w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
  • Pracownicy Pharma & medtech otwarci na innowacyjne podejście do budowania wartości swoich produktów w oparciu o rozwiązania cyfrowe
  • Decydenci w publicznym sektorze ochrony zdrowia tworzący ścieżki innowacji w celu zwiększenia efektywności działania praktyki klinicznej

50% kursu jest prowadzone w języku angielskim.

Prowadzącymi kurs są profesor Katarzyna Kolasa i Anna Zawada.

"Osiągnięcie sukcesu na rynku opieki zdrowotnej wymaga innego sposobu myślenia w erze cyfrowej. Dane sprawiają, że wszystko jest ze sobą połączone - mówi Lider kursu DH-SMU - Nie ma już produktu A i produktu B. Wyniki zdrowotne są napędzane przez synergię pomiędzy A i B. Dlatego sukces wprowadzenia innowacji będzie osiągnięty tylko wtedy, gdy wizja projektantów technologii wpisze się w możliwości kliniczne farmaceutyków i urządzeń medycznych. Tylko dzięki tej synergii możemy budować rozwiązania skutecznie odpowiadające na potrzeby pacjentów, co jest wyzwaniem, z którym codziennie mierzą się pracownicy służby zdrowia. Kurs Digital Health Start Me Up został zaprojektowany jako miejsce spotkań różnych grup interesariuszy pracujących na rzecz tego samego ostatecznego celu - poprawy życia pacjentów. Cyfryzacja nieodwracalnie zmienia system opieki zdrowotnej. Rosnąca ilość danych pomaga nam lepiej leczyć i rozumieć potrzeby pacjentów. Musimy się tylko jeszcze nauczyć, jak działać i współpracować w tej nowej rzeczywistości. Dane to narzędzie, które zapewnia nam poczucie wspólnoty celu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy działać razem! Możemy zacząć podczas kursu Digital Health Start Me Up - Zapraszamy!"

Kurs dogłębnie omawia koncepcję cyfrowej innowacji Digital Health mindset

W ramach kursu zostaną poruszone takie kwestie jak:

  • Jak innowacje oparte na danych przekształcają opiekę zdrowotną - wnioski z sukcesów i porażek we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań zdrowotnych na całym świecie
  • Cyfryzacja w ochronie zdrowia - kluczowe definicje, ramy regulacyjne UE/USA, własność intelektualna (IP) w ochronie zdrowia i prywatność danych (HIPPA, RODO)
  • Od cyfrowych punktów końcowych do wartości dodanej (koncepcja "więcej niż tabletka/urządzenie") - kluczowe wnioski z partnerstwa pomiędzy firmami farmaceutycznymi i medycznymi a twórcami rozwiązań cyfrowych

Więcej informacji o kursie oraz zasady zapisów dostępne są na stronie organizatora, pod tym linkiem:
https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/kursy-i-szkolenia/digital-health-start-me-dh-smu