AKTUALNOŚCI

30 listopada 2023 r.

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD INWESTORÓW 4NGELS

Rozwój inwestycji transgranicznych poprzez program 4NGELS

Przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej przez 4NGELS wśród aniołów biznesu

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą narzędzia ankiety online. W badaniu wzięło udział 91 aniołów biznesu. Inwestorzy mieli możliwość pominięcia pytania, jeśli nie chcieli na nie odpowiadać. W badaniu wzięli udział aniołowie biznesu z 4 sieci aniołów biznesu, partnerów programu 4NGELS, w tym: Estońskiej Sieci Aniołów Biznesu, Fińskiej Sieci Aniołów Biznesu, Business Angels of Slovenia, COBIN Angels.
Rozkład uczestników ankiety

Doświadczenie inwestorów w transgranicznej współpracy aniołów

Aniołowie biznesu, którzy wzięli udział w badaniu, mieli zróżnicowane doświadczenie w prowadzeniu inwestycji transgranicznych. Większość aniołów, którzy mieli już doświadczenie w inwestowaniu transgranicznym, zainwestowała w jeden lub dwa startupy. Tylko kilka procent uczestników badania dokonało inwestycji transgranicznych w 10 lub więcej startupów.

Uzasadnienie wyboru kraju inwestycji transgranicznej

Aniołowie biznesu wskazali różne powody wyboru kraju docelowego inwestycji transgranicznej, wśród których wymienili: lokalizację startupu, w który chcieli zainwestować, relacje biznesowe w kraju i znajomość lokalnej kultury biznesowej.

WIĘCEJ o programie 4NGELS

Przekraczanie granic: Z Estonii do Finlandii, a teraz do Słowenii Dołącz do doświadczonych inwestorów dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniami podczas naszych webinariów online. Wiosną 2024 r. czekają na Ciebie różne możliwości spotkań. Oprócz sesji online, będziesz miał okazję wziąć udział w konferencji Podim w ramach StudyTrip do Słowenii. Jest to wyjątkowa okazja do nawiązania osobistych kontaktów, spotkania aniołów biznesu, VC, dywersyfikacji portfela i uczenia się od najlepszych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przewidujemy dedykowany program dla uczestników 4NGELS.

Dołącz do 4NGELS tutaj

4NGELS to międzynarodowy program organizowany przez 4 sieci aniołów biznesu: Estonian Business Angels Network (EstBAN), Finnish Business Angels Network (FiBAN), Business Angels of Slovenia, COBIN Angels. Program jest koordynowany przez CIVITTA. Zrzeszamy inwestorów z Estonii, Finlandii, Słowenii i Polski, aby wzmocnić poziom inwestycji transgranicznych między naszymi sieciami aniołów biznesu. 4NGELS jest finansowany przez Unię Europejską.